วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1 : แนะนำวิทยาลัย (อาชีวะเกษตรแฟร์)